Sektörel Pazarlama Ajansı

Bursa, Türkiye
Posted on 23 Ocak 2019 / 118
Sektörel Pazarlama Ajansı
İlçe : Osmangazi

Sektörel pazarlama kavramında müşteri potansiyeli artırma faaliyetleri, daha üretim yapılmadan önce başlar. Üretim öncesi başlayan pazarlama faaliyetleri üretim yapılırken ve satıştan sonra da, satış sonrası hizmetler şeklinde devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi kâr sağlamaktır. Bununda gerçekleşmesi için iyi bir pazarlama ve perakende faaliyetinin olması gerekmektedir. İyi bir pazarlama ve perakende satış faaliyeti de istenen nitelikli satış elemanlarıyla gerçekleşmektedir.

İşletme faaliyetlerinin en önemli iki bölümünü oluşturan reklam ve pazarlamanın ne olduğu konusunda kısaca değinelim. Pazarlama; Ürünlerin veya hizmetlerin müşteriye ulaşana kadar geçen sürede yapılan faaliyetlere denir. Pazarlama; reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi, viral ve doğrudan posta gibi yöntemleri içerir.

Satış ise bir ürünü para veya başka bir şey karşılığında değiştirmek için yapılan faaliyetlerdir. Potansiyel müşterilere erişmek ve onları ikna etmek için yaptığınız her şeydir. Satış süreci ise satışı kapatmak ve sözleşme imzalamak için yaptığınız her şeydir.

Sektörel Pazarlama Ajansı

Perakendecilik, bir toplumdaki, dağıtım ve hatta öteki ekonomik etkinliklerin önemli bir bölümünün tüketiciler tarafından günlük yaşamda görünen yüzüdür. İşletmelerin dağıtım faaliyetlerinde ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde perakende işletmeler önemli yer tutmaktadır. Tüketiciler, kişisel gelirlerinin yaklaşık %60’ını perakendeci işletmelere harcamaktadır. Ekonomide gerçekleşen büyüme, yükselen gelir düzeyi, artan genç nüfus, kentleşme hızı, artan çalışan kadın nüfusu, yaygınlaşan araba kullanımı; artan üniversite mezunu sayısı, ürün çeşitliliğine artan talep, artan kredi kart kullanımı gibi özellikler; Türkiye’de perakendecilik sektörünü daha da önemli hale getirmektedir. Tüketicilerde yeni bir alışveriş ve yaşam kültürü oluşturan perakendecilerin hayatımızdaki yeri giderek artmaktadır.

Her markanın hedefleri doğrultusunda büyümesi veya kârlılığını artırması için potansiyel müşterisine satış kanalları haricinde de ulaşması gerekir. Marka ve ürünlerinin güvenini göstermenin en önemli yollarından biri, reklam tanıtım ve sektörel faaliyetler ile öne çıkmalıdır..

Genel tanımıyla reklam ve tanıtım faaliyetleri; TV, basın, internet, broşür, katalog gibi basılı materyaller ve çeşitli iletişim araçlarıyla; şirketlerin kendini hedef kitleye tanıtması, pazarlaması ve yeni pazarlar oluşturmasıdır. Pazarlamada işletmenizin eksik olduğunu düşündüğünüz an bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir firmanın gereksinimleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyoruz.
Detaylı fiyat bilgisi almak için bizimle iletişime geçiniz.
Bursa da
    Reviews
    There are no reviews yet, why not be the first?
    Leave a review
    Kalite: Güven: Hizmet: